Αρχική
Register

Polysong

Ο Δήμος Πωγωνίου, με την συμμετοχή των Ιταλικών Δήμων Calimera, Sternatia & Zollino, υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA». Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007 - 2013. Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά των Περιοχών Παρέμβασης είναι διάχυτη και εμφανής στη μουσική παράδοσή των κατοίκων τους. Ειδικότερα, η Περιοχή της Grecia Salentina στην Απουλία φέρει μοναδικά ελληνικά χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου οι παραδόσεις, ο πολιτισμός και τα τραγούδια της έχουν πολλές ομοιότητες με τα τραγούδια στην Ήπειρο. Πολλά από τα πολυφωνικά τραγούδια, τα οποία έχουν τις ρίζες τους βαθιά στο παρελθόν, δεν είναι μόνο εξαιρετικά μουσικά ακούσματα, αλλά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως μικρά μουσικά θαύματα. Λάτρεις της μουσικής από όλο τον κόσμο προσέρχονται στις Περιοχές αυτές για να ανακαλύψουν την μοναδική αυτή μουσική παράδοση. Επιπλέον, κάθε πολυφωνικό τραγούδι μεταφέρει τη δική του μοναδική ιστορία, δεδομένου ότι τα περισσότερα αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα ή προσωπικές ιστορίες οικογενειών των Περιοχών. 
Ωστόσο, η ανεπαρκής μέχρι σήμερα προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής αυτής κληρονομιάς έχει στερήσει τη δυνατότητα η πλούσια αυτή μουσική παράδοση να αναδείξει τη δυναμική της. Κύριοι ανασταλτικοί παράγοντες είναι η αδυναμία συγκρότησης και λειτουργίας οργανωμένων αρχείων της μουσικής αυτής παράδοσης και η έλλειψη οιασδήποτε πρωτοβουλίας δικτύωσης (με στόχο την ανταλλαγή και μεταφορά της γνώσης αυτού του μοναδικού μουσικού τραγουδήματος) μεταξύ εκείνων των καλλιτεχνών (τραγουδιστές, χορωδίες, οργανοπαίκτες) που ενεργά ασχολούνται με τη διατήρηση και την αναβίωση του είδους. Αποτέλεσμα αυτών των παραλείψεων είναι η τόσο πλούσια αυτή μουσική παράδοση να κινδυνεύει. Υπό το πρίσμα αυτό, η συγκεκριμένη Πράξη στοχεύει στο να αναδείξει τη σημαντική πολιτιστική κληρονομιά των πολυφωνικών τραγουδιών και άλλων μουσικών παραδόσεων στις Περιοχές Παρέμβασης. Στις δράσεις της Πράξης περιλαμβάνονται η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, η δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου τουριστικής, πολιτιστικής και εμπορικής ανάπτυξης με βάση την προώθηση των πολυφωνικών τραγουδιών και η δημιουργία βάσεων δεδομένων με πλήρη λεπτομερή αρχεία όλων των τραγουδιών με αναφορά στην ιστορία τους.

Logo Polysong 1

Μουσική

Ακούτε πολυφωνική μουσική;

Προσθέστε μια νέα απάντηση!
Δεν βρέθηκαν εκδηλώσεις

sitemap polysong

Ενημέρωση! Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και λειτουργίας για να προχωρήσετε. Όροι και προϋποθέσεις

Αποδέχομαι